Zilha Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Application Form Link Last Date Apply Online

जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर मोबाईल मधून फॉर्म भरा | Zilha Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Application Form Link Last Date Apply Online

3.5/5 - (6 votes)
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Zilha Parishad Bharti Ahmednagar Application Form Link Last Date Apply Online 2023  – जिल्हा परिषद भरती मार्फत मेगा भरती निघाली आहे. या भरतीमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात 19 पदांसाठी एकूण 937 जागा भरल्या जाणार आहेत. तरी इच्छुक उमेदवार या भरतीच्या लाभ घेऊ शकतात. जिल्हा परिषद अहमदनगर भरती 2023 साठी आवश्यक शिक्षण पात्रता, वयोमर्यादा, नोकरीचे ठिकाण, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख, अधिकृत वेबसाईट, पगार ही सर्व माहिती आणि भरतीच्या अर्ज मोबाईल मधून कसा करायचा ही सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत खाली देण्यात आलेली आहे.


Zilla Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Total Posts, Name Of Posts & No. Of Vacancy

पदाचे नाव व पदानुसार भरल्या जाणाऱ्या जागा – जिल्हा परिषद अहमदनगर भरतीसाठी भरली जाणारी एकूण 19 पदे व पदानुसार जागा खाली देण्यात आलेल्या आहेत.

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 आरोग्य सेवक (पुरुष) 40%  22
2 आरोग्य सेवक (पुरुष) 50% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) 187
3 आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक महिला) 496
4 औषध निर्माण अधिकारी 21
5 कंत्राटी ग्रामसेवक 52
6 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) बांधकाम/ग्रामीण पाणीपुरवठा 32
7 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 1
8 कनिष्ठ आरेखक 1
9 कनिष्ठ लेखा अधिकारी 4
10 कनिष्ठ सहाय्यक 13
11 कनिष्ठ सहाय्यक लेखा 16
12 मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका 6
13 पशुधन पर्यवेक्षक 42
14 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 1
15 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1
16 वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 1
17 विस्तार धिकारी (कृषी) 1
18 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 4
19 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बांधकाम/लघु पाटबंधारे 30
एकूण जागा 937 जागा


महाराष्ट्र राज्याच्या जिल्हानुसार जागा पाहण्यासाठीयेथे क्लिक करा

 

Zilha Parishad Bharti 2023 Qualifications

शिक्षण पात्रता – जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर शिक्षण पात्रता पदारनुसार खाली देण्यात आलेली आहे.

 

1) आरोग्य सेवक (पुरुष) 40% –

विज्ञान विषय घेऊन माध्यमिक शाळांत परीक्षा पास झालेले उमेदवार. ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्याच्या मूलभूत पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला नसेल तर अशा उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती नंतर तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

 

2) आरोग्य सेवक (पुरुष) 50% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) –

विज्ञान विषय घेऊन माध्यमिक शाळात परीक्षा पास झालेले उमेदवार. राष्ट्रीय मलेरिया प्रतिरोध कार्यक्रमांतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी एकूण 90 दिवसांच्या अनुभव धारकांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्याच्या मूलभूत पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला नसेल तर अशा उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती नंतर तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

 

3) आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक महिला) –

ज्यांची अहर्ता प्राप्त सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये किंवा विदर्भ परिचार्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा अशा नोंदणीसाठी जे पात्र असतील

 

4) औषध निर्माण अधिकारी

औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा पदविका धारण करणारे आणि औषध शाळा अधिनियम 1948 खालील नोंदणीकृत औषध निर्माते असलेले उमेदवार

 

5) कंत्राटी ग्रामसेवक –

किमान उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र किंवा तुल्य अहर्ता परीक्षेत किमान 60% गुणांसह पास किंवा शासनमान्य संस्थेची अभियांत्रिकी पदविका (3 वर्षाच्या अभ्यासक्रम) किंवा शासनमान्य संस्थेची समाज कल्याणची पदवी (BSW) किंवा माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तुल्य अहर्ता किंवा उच्च अहर्ता धारण करणाऱ्या किंवा समाजसेवेच्या अनुभव आणि ग्रामीण अनुभव असलेले उमेदवारांना अधिक पसंती. संगणक हाताळणी वापराबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनलायाने वेळोवेळी विहित केलेली परीक्षा पास झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील

 

6) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) बांधकाम/ग्रामीण पाणीपुरवठा –

स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यता प्राप्त पदवी किंवा पदविका (3 वर्षाच्या पाठ्यक्रम) किंवा तुल्य अहर्ता धारण करत असतील असे उमेदवार

 

7) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) –

विद्युत अभियांत्रिकी व विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी किंवा पदविका (3 वर्षाच्या पाठ्यक्रम) किंवा तुल्य अहर्ता धारण करत असतील असे उमेदवार

 

8) कनिष्ठ आरेखक –

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र पास झालेले असतील किंवा तुल्य अहर्ता धारण करीत असतील आणि ज्यांनी शासनाने मान्यता दिलेला स्थापत्य आरेखाच्या पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला असेल असे उमेदवार

 

9) कनिष्ठ लेखा अधिकारी –

ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल व कोणतेही सरकारी कार्यालय व्यापारी भागीदारी संस्था अथवा स्थानिक प्राधिकरण यातील किमान पाच वर्षाच्या अखंड सेवेच्या ज्यांना अनुभव असेल अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल. याबाबत लेखाशास्त्र व लेखापरीक्षा हे प्रमुख विषय घेऊन पदव्युत्तर पदवी धारण करीत असतील अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल. याबाबतीत कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अथवा व्यापारी संस्थेतील अथवा स्थानिक प्राधिकरणातील लेखा कार्याच्या अनुभव असणाऱ्यास अधिक पसंती दिली जाईल

 

10) कनिष्ठ सहाय्यक –

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा पास झाले असतील आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची मराठी टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा परीक्षा घेण्यासाठी असलेल्या एतदथ मंडळाने किंवा आयुक्त शासकीय परीक्षा विभाग शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांनी अनुक्रमे मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाचे दर मिनिटात 30 शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करीत असतील किंवा मराठी टंकलेखनामध्ये 50% टक्के गुण मिळवून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा पास झाले असतील असे उमेदवार. परंतु असे की, इंग्रजी विषय घेऊन माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा पास झालेल्या किंवा इतर भाषेतील टंकलेखनाच्या अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंसाधन विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 06 जानेवारी 1997 नुसार मराठी टंकलेखन आवश्यक राहील. परंतु उक्त दोन भाषांपैकी मराठी भाषेतील गतीच्या प्रमाणपत्रानुसार नियुक्ती केलेले उमेदवार नियुक्त केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या कालावधीत इंग्रजी भाषेतील दर मिनिटात 40 शब्दाहून कमी नाही अशा टंकलेखनाच्या गतीने प्रमाणपत्र मिळतील असे उमेदवार

 

11) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा –

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा पास अथवा समतुल्य परीक्षा पास झालेले उमेदवार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा घेण्यासाठी असलेल्या एतदर्थ मंडळांनी किंवा आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांनी मराठी टंकलेखनाचे दर मिनिटात 30 शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करीत असतील किंवा टंकलेखनामध्ये 50 टक्के गुण मिळवून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा पास करणे आवश्यक आहे. परंतु असे की, इंग्रजी विषय जीवन माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा पास झालेल्या किंवा इतर भाषेतील टंकलेखनाच्या अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल. तसेच लेखा विषयक कामकाजाच्या पूर्वानुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल.

 

12) मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका –

ज्या महिला उमेदवारांनी एखाद्या संविधिक विद्यापीठाची, खास करून समाजशास्त्र किंवा गृहविज्ञान किंवा शिक्षण किंवा बालविकास किंवा पोषण किंवा समाजशास्त्र या विषयातील स्नातक ही पदवी धारण केलेली आहे. तसेच महिला व बालविकास विभागाकडील शासन अधिसूचना दिनांक 04 जून 2021 नुसार ज्यांनी पदवी धारण केली असेल असे उमेदवार

 

13) पशुधन पर्यवेक्षक –

दोन अ संविधिक विद्यापीठाची, पशुवैदक शास्त्रातील पदवी धारण करीत असलेल्या व्यक्ती किंवा ब पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपाल, पशुधन सहाय्यक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी किंवा पशुधन विकास अधिकारी ब श्रेणी याबाबतची पशुसंवर्धन संचालन्यायालयाने दिलेली पुढील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्ती. 1) त्यावेळच्या मुंबई राज्याने चालवलेल्या अभ्यासक्रमासह, पशुवैद्यक पशुपाल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम 2) परशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन आणि राज्यातील विविध विविध कृषी विद्यापीठाचे यांनी चालविलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम 3) पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी चालविलेला पशुवैद्यक व पशुसंवर्धन शास्त्र मधील दोन वर्षाच्या सेवांतर्गत पदविका अभ्यासक्रम आणि 4) खालील संस्थांनी चालवलेल्या पशुवैदक शास्त्र विषयासह दुग्ध शाळा व क्षेत्र व्यवस्थापक व पशुसंवर्धन पदविका यामधील दोन वर्षाच्या पदविका अभ्यासक्रम
1) महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ किंवा 2) राज्यातील विविध संविधिक कृषी विद्यापीठे किंवा महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर त्यांच्या मार्फत झालेल्या पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका प्रमाणपत्र

 

14) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ –

ज्याने मुख्य विषय म्हणून भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र अथवा जीवन शास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणी शास्त्र किंवा सूक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयांमध्ये पदवी धारण केले असेल अशा उमेदवारातून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल परंतु हाफकिन संस्थेच्या वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्र शास्त्रामध्ये पदविका धारण करीत असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.

 

15) लघुलेखक (उच्च श्रेणी) –

महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम 1965 सन 1965 चा महाराष्ट्र अधिनियम 41 या अन्वये स्थापन केलेल्या विभागीय मंडळाने शिक्षणाच्या माध्यमिक टप्प्याच्या घेतलेली माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तिच्याशी तुल्य परीक्षा पास असतील असे उमेदवार, तसेच आयुक्त शासकीय परीक्षा विभाग शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अमदनगर यांनी दिलेले किंवा या नियमांचे प्रयोजनार्थ शासनाकडून विनिर्देशर पूर्वक मान्यता देण्यात आलेल्या अन्य कोणत्याही संस्थेने दिलेले इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखानातील दोन मिनिटात 120 श. प्र. मि. पेक्षा कमी नसेल इतक्या गतीचे आणि इंग्रजी टंकलेखनातील दर मिनिटात 40 श. प्र. मि. किंवा मराठी टंकलेखनातील दर मिनिटात 30 श. प्र. मि. कमी नसेल इतक्या गतीचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक परंतु महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 06 जानेवारी 1997 नुसार मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलेखन आवश्यक राहील.

 

16) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा –

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करीत असतील याबाबत लेखा शास्त्र व लेखापरीक्षा हे विशेष विषय घेऊन वाणिज्य शाखेतील पदवी धारण करणाऱ्या अथवा पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्गातील पदवी धारण करणाऱ्या अथवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात अथवा व्यापारी संस्थेत अथवा स्थानिक प्राधिकरणातील वर्षाहून कमी नसेल इतके अखंड कालावधी पर्यंत लेखाविषयक कामांच्या पदवी नंतरच्या प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल.

 

17) विस्तार धिकारी (कृषी) –

ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कृषी विषयातील पदवी किंवा इतर कोणतेही समतुल्य अहर्ता धारण केली असेल अशा उमेदवारांची नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल परंतु कृषी विषयातील उच्च शैक्षणिक अहर्ता आणि कृषी विषयक कामाच्या अनुभव किंवा कृषी पद्धतीचे व्यवसायाचे ज्ञान व ग्रामीण जीवनाच्या अनुभव असेल अशा उमेदवारांना अधिक पसंती देण्यात येईल.

 

18) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

संविधिमान्य विद्यापीठाची विज्ञान, कृषी, वाणिज्य किंवा वाड्मय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह प्रथम अगर द्वितीय वर्गातील पदवी धारण करीत असतील किंवा ज्यांना नमुना सर्वेक्षण करण्याचा अनुभव असेल किंवा पदवी व अनुभव दोन्ही असतील असे उमेदवार परंतु अशा विषयांपैकी एका विषयाची स्नात कोत्तर पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक पसंती देण्यात येईल.

 

19) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बांधकाम/लघु पाटबंधारे –

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तुल्य परीक्षा पास झाले असतील आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकाच्या एक वर्षाच्या पाठ्यक्रम परीक्षा पास झालेले उमेदवार संविधीमान्य तत्सम खालील पाठ्यक्रम 1) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या एक वर्षाच्या पाठ्यक्रम पास किंवा 2) आर्किटेक्चरल ड्राफ्टसमन वास्तुशास्त्री आरेखक स्थापत्य हा दोन वर्षाच्या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा सैनिक सेवेतील बांधकाम पर्यवेक्षकाचे अनुभव प्रमाणपत्र किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी मध्ये पदविका पदवी, पदव्युत्तर पदवी धारण करीत असतील असे उमेदवार.

सूचना – वरील नमूद केलेले शिक्षण पात्रता यामध्ये काही विसंगती असल्यास सेवा प्रवेश नियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, शासन अधिसूचना या अंतिम राहतील.


ZP Bharti 2023 Ahmednagar Salary

पगार – जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर पगार पदानुसार खाली देण्यात आलेली आहे.

आरोग्य सेवक (पुरुष) 40%  25,500 ते 81,100
आरोग्य सेवक (पुरुष) 50% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) 25,500 ते 81,100
आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक महिला) 25,500 ते 81,100
औषध निर्माण अधिकारी 29,200 ते 92,300
कंत्राटी ग्रामसेवक 16,000
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) बांधकाम/ग्रामीण पाणीपुरवठा 38,600 ते 1,22,800
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 38,600 ते 1,22,800
कनिष्ठ आरेखक 25,500 ते 81,100
कनिष्ठ लेखा अधिकारी 35,400 ते 1,12,400
कनिष्ठ सहाय्यक 19,900 ते 63,200
कनिष्ठ सहाय्यक 19,900 ते 63,200
कनिष्ठ सहाय्यक लेखा 19,900 ते 63,200
मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका 35,400 ते 1,12,400
पशुधन पर्यवेक्षक 25,500 ते 81,100
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 35,400 ते 1,12,400
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 41,800 ते 1,32,300
वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 25,500 ते 81,100
विस्तार धिकारी (कृषी) 35,400 ते 1,12,400
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)  35,400 ते 1,12,400
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बांधकाम/लघु पाटबंधारे  25,500 ते 81,100


वयाची अट – Zilha Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Age Limit

खुला प्रवर्ग  18 वर्षे ते 38 वर्षे
मागासवर्गीय उमेदवार 18 वर्षे ते 43 वर्षे
दिव्यांग उमेदवार –  18 वर्षे ते 45 वर्षे
प्रकल्पग्रस्त 18 वर्षे ते 45 वर्षे
भूकंपग्रस्त 18 वर्षे ते 45 वर्षे
अंशकालीन  18 वर्षे ते 55 वर्षे
माजी सैनिक –  3 वर्षे सूट
खेळाडू 18 वर्षे ते 43 वर्षे
अनाथ 18 वर्षे ते 43 वर्षे
माजी सैनिक (दिव्यांग) 45 वर्षे –  47 वर्षे
स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्य, 1991 चे जनगणना कर्मचारी, 1994 नंतरचे निवडणूक कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी,जिल्हा परिषद कर्मचारी 18 वर्षे ते 45 वर्षे


 
नोकरीचे ठिकाण (Job Location) – अहमदनगर (महाराष्ट्र)


अर्ज फी – Zilla Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Application Form Fee

खुला प्रवर्ग –  1000/-
मागास प्रवर्ग/अनाथ –  900/-
माझी सैनिक/दिव्यांग माजी सैनिक –  फी नाही


Zilla Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Last Date Of Online Application

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख  25 ऑगस्ट 2023
अर्ज सुरू होण्याची तारीख 05 ऑगस्ट 2023


Zilla Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Official Websits Notification PDF Online Website

अधिकृत वेबसाईट http://nagarzp.gov.in
जाहिरात (PDF) Download PDF
अर्ज करण्याची वेबसाईट Apply Online
मोबाईल मधून फॉर्म भरा येथे क्लिक करा


FAQ. Zilha Parishad Bharti Ahmednagar Application Form Link Last Date Apply Online 2023

Q. जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर एकूण जागा?
Ans. जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर मध्ये एकूण 937 जागा भरल्या जाणार आहेत.

Q. जिल्हा परिषद भरती अहमदनगर 2023 एकूण पदे?
Ans. जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण 19 पदे भरली जाणार आहेत.

Q. Zilla Parishad Bharti 2023 Ahmednagar Official Websits?
Ans. http://nagarzp.gov.in

Q. Jilha parishad Bharti 2023 Ahmednagar last date?
Ans. जिल्हा परिषद भरती 2023 साठी अर्ज 25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत करू शकता.

Q. ZP Bharti 2023 Ahmednagar form fee?
Ans. जिल्हा परिषद भरती 2023 अहमदनगर अर्ज फी कॅटेगिरी नुसार वरती देण्यात आलेली आहे.

Q. ZP Ahmednagar Bharti 2023 Salary?
Ans. जिल्हा परिषद भरती अहमदनगर 2023 पगार पदांनुसार वरती देण्यात आलेली आहे.

Q. ZP Ahmednagar Information in Marathi?
Ans. तुमचा मोबाईल मध्ये Computer world centre असे सर्च करा वृक्षरोपण झाल्यावर तुम्हाला जिल्हा परिषद भरतीची पूर्ण सविस्तर माहिती मिळून जाईल.

मित्रांना शेअर करा
Scroll to Top